#WEDSTRIJDREGLEMENT

U maakt kans om een weekendverblijf in een vier persoons-appartement te winnen. De winnaar wordt bekend gemaakt via onze Facebookpagina op dinsdag 9 juni 2020 en kan worden gereserveerd voor een één van de vrije weekends in oktober, november of december. 

Surf naar onze Facebookpagina, deel en like het wedstrijdberichtje. Daarna mag u een reisgezel taggen in de reacties. Enkel wanneer u al deze acties heeft uitgevoerd maakt u kans op dit weekend in een vier-persoons appartement. 

Hieronder vindt u de actievoorwaarden. Indien u gewonnen heeft kan u contact opnemen met Time Out Apartments, Pastoor Bollenstraat 2, 3770 Zussen-Riemst. +32 498 47 04 37. 

WIN EEN WEEKEND.png

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Time Out Apartments hierna ‘de organisator’ genoemd. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.

 2. De deelnemers dienen het filmpje betreffende het te winnen weekend te delen en liken via hun persoonlijke Facebook-profiel of Facebookpagina. Daarnaast moet er een reisgezel getagd worden in de reacties van het bericht. De winnaar wordt getrokken door een onschuldige hand, die Time Out Apartments vertegenwoordigd, uit alle deelnemers die alle vereiste acties hebben uitgevoerd via hun Facebookprofiel of Facebookpagina van 07/06/2020 t.e.m. 08/06/2020. 

 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

 4. De actie loopt van 07/06/2020 t.e.m. 08/06/2020. . De bekendmaking van de winnaar gebeurt op 09/06/2020 via Facebook. Het weekend kan worden gereserveerd volgens beschikbaarheid in de maanden oktober, november of december. Een weekend omvat 2 nachten met aankomst op vrijdag vanaf 15u en vertrek op zondag voor 11u in een appartement voor 4 personen. 

 5. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft (in geval van minderjarigheid is er de schriftelijke toestemming van de ouders vereist en deze kan door de organisator van deze wedstrijd gevraagd worden) en die woonachtig is in België.

 6. De gewonnen prijs kan niet ingeruild worden voor andere producten, diensten of cash.

 7. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van de organisator, de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

 8. Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

 9. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer, van de deelname van deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

 10. De winnaar wordt verwittigd via Facebook. De eventuele winnaar aanvaardt via zijn deelname aan de wedstrijd dat zijn/haar naam bekend wordt gemaakt door de organisator op diens Facebookpagina, evenals diens identificatie als deelnemer aan de wedstrijd, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 11. Het reglement is online beschikbaar en bij Time Out, Pastoor Bollenstraat 2, BE3770 Zussen-Riemst.